Persondatapolitik

Persondatapolitik

Hos Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S bestræber vi os på, at beskytte dine personoplysninger bedst muligt. Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S er dataansvarlig for de personoplysninger der behandles på denne hjemmeside.


Vi mener det er vigtigt for dig at kende dine rettigheder i denne forbindelse. Du kan altid rette henvendelse til os omkring indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet. 


Dataansvarlig:

Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S

Islevdalvej 180

2610  Rødovre

Danmark

Mail: info.dk@webasto.com

Telefonnummer: 44 52 20 00

CVR: 26 72 00 87


Formålet:

Formålet med indsamling af persondata på vores hjemmeside er, at kunne tilbyde dig muligheden for tilmelding til vores kurser samt at vi holder statistik over antallet af besøgene på siden. Vi anvender ingen cookies på hjemmesiden. Se mere information om vores cookiepolitik hér.


Retsgrundlaget:

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse idet vi afvejer at opsamling og videregivelse af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder. Derudover skal kursister kunne bevise med et certifikat/diplom at de har gennemgået kursus hvor de har fået den nødvendige viden om håndering af vores produkter eller samarbejdspartneres produkter.


Kategorier af personoplysninger:
Almindelige kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail og tlf.nr.


Dine rettigheder:


Retten til indsigt
Den registrerede kan bede om at få at vide, hvilke oplysninger om den pågældende selv, som en myndighed eller virksomhed mv. behandler. Hvis den registrerede beder om det, skal der også gives en udskrift eller kopi af oplysningerne.


Retten til at gøre indsigelse
Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.

 

Retten til at bede om begrænsning

Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.


Retten til at bede om sletning
Hvis der behandles forkerte oplysninger om en person, kan den pågældende bede om at få oplysningerne rettet. Desuden har man i visse tilfælde ret til at få personoplysninger slettet. Det kan f.eks. være, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, hvis et samtykke, som er nødvendigt for behandlingen, trækkes tilbage eller hvis behandlingen er ulovlig.


Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.


Retten til Dataportabilitet
Den registrerede har ret til at modtage personoplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed. Den registrerede kan også bede om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed.


Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.


Retten til at klage
Du er kan altid henvende dig til Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S via. De kontaktoplysninger som du finder øverst i denne persondatapolitik, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af dine personoplysninger. Såfremt du har rettet henvendelse til os men ikke er tilfreds med vores svar, har du ret til at klage til Datatilsynet. Se mere på datatilsynets hjemmeside (link: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/)


Modtagere af oplysningerne:

Vi videregiver ikke dine oplysninger udenfor virksomheden


Opbevaring af oplysningerne:

Kursisternes persondata anvendes, når vi skal fakturere for kurset samt når vi udsteder diplomer til kursisterne som deres bevis for gennemført kursus. Vi gemmer oplysningerne om kursisterne i 5 år, dette er reguleret af bogføringsloven og vi forventer at kursistens ansættelsessted selv sørger for, at opbevarer diplomet som dokumentation for kvalificeret håndering af produkterne ligeså længe som de tilbyder servicen.


Automatiske afgørelser og profilering:

De personoplysninger vi indsamler bruges ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.